Önümlerimiz

Takyklyk, öndürijilik we ygtybarlylyk

Biziň kompaniýamyz uly göwrümli polat plastinka öndüriji.Gurluşyk materiallaryny öndürmekde 10 ýyldan gowrak we gündelik önüm 5000 inedördül metre ýetýär.Hünärmen bilen habarlaşyň

  • hakda

Biz hakda

Biziň kompaniýamyz uly göwrümli polat plastinka öndüriji.Gurluşyk materiallaryny öndürmekde 10 ýyldan gowrak we gündelik önüm 5000 inedördül metre ýetýär.Kompaniýa esasan dürli galvanizli pol goldaw plitalaryny, demir trubkany goldaýan plitalary, reňkli polatdan ýasalan plitalary, alýumin magniý marganes profilli plitalary, polat plastinka egilmek, urmak, C / Z görnüşli polat, ýagyş suw turbalary we ş.m. öndürýär. ýylyň dowamynda çeşmeler.Kompaniýanyň golaýynda Tiantie, Xinyu we Haigang ýaly iri polat zawodlary bar.

Biziň artykmaçlygymyz

Aýak yzymyz

BLT gurluşyk materiallary iň gowusyna ynanýar we dünýädäki kanagatlanarly müşderileri maksat edinýär.Ilki bilen, BLT gurluşyk materiallary satuw bazaryndan soň içerki üçin dürli gurluşyk materiallaryny öndürmekde özüni tanatdy.Soňra gasynlanan polat listini, üçek we pol polat önümlerini giňeltmek, işini dünýäniň dürli künjeklerine eksporta giňeltdi.Hünärmen bilen habarlaşyň

Aýak yzymyz

Biziň artykmaçlygymyz

Zawod gezelenji

Öňdebaryjy gurnama liniýalary, dürli synag enjamlary we zawodlar bilen gowy enjamlaşdyrylan we tiz we ykdysady hyzmatlar bilen müşderilerimize hyzmat etmäge kömek edýän Týanjinin portunyň golaýynda zawodymyz bar.Bizde gowy taýýarlanan inersenerler, hünärmen we höweslendiriji işçi güýji we jogapkär işgärler barHünärmen bilen habarlaşyň

Zawod gezelenji

Biziň artykmaçlygymyz

Şahadatnamalar

Bizde ISO 9000 we SGS Testing hasabaty bar we müşderileriň islendik synagyna laýyk gelýärHünärmen bilen habarlaşyň

Şahadatnamalar

Biziň artykmaçlygymyz

Önümler

BLT gurluşyk materiallary Hytaýda iň ynamdar we ygtybarly üpjün ediji.Gurluşyk materiallary pudagynda ulanylýan gasynlanan polat önümlerini öndürýäris, şeýle hem üçek we pol profil polat we dürli polat taýýar önümleri hödürleýäris.Bu giň önüm görnüşi bilen, kompaniýamyz ýaşaýyş, täjirçilik, senagat, ulag, ekt. Gurluşyk we ösüş taslamalaryna diýen ýaly gatnaşyp bildi.Hünärmen bilen habarlaşyň

Önümler
  • hyzmatdaş (8)
  • hyzmatdaş (1)
  • hyzmatdaş (2)
  • hyzmatdaş (3)
  • hyzmatdaş (4)
  • hyzmatdaş (5)
  • hyzmatdaş (6)
  • hyzmatdaş (7)